23/01/2022 23:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 18
18

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi Diệp Y Như vào 18/02/2011 23:54

 

Nguyên tác

I know that this life, missing its ripeness in love, is not altogether lost
I know that the flowers that fade in the dawn, the streams that strayed in the desert, are not altogether lost.
I know that whatever lags behind in this life laden with slowness is not altogether lost.
I know that my dreams that are still unfulfilled, and my melodies still unstruck, are clinging to some lute-strings of thine, and they are not altogether lost.

Bản dịch của Nguyễn Mai Liên

Tôi biết rằng cuộc đời này không chín rộ trong tình yêu cũng không phải đã mất đi tất cả.
Tôi biết rằng những bông hoa tàn phai trong buổi sớm mai, những dòng suối chảy lạc vào sa mạc, cũng không phải đã mất đi tất cả.
Tôi biết rằng những gì rơi lại đằng sau trong cuộc đời nặng trĩu, buồn tẻ này cũng không phải đã mất đi tất cả.
Tôi biết rằng những giấc mơ không thành hiện thực của tôi, và những âm giai không được chạm đến của tôi, đang ngưng đọng trên những sợi dây đàn luyt của người, và chúng cũng không phải đã mất đi tất cả.
Nguồn: Thơ R.Tagore, NXB Văn học, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 18