23/10/2021 01:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Truy đại Lư gia nhân trào đường nội
追代盧家人嘲堂內

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/03/2014 10:55

 

Nguyên tác

道卻橫波字,
人前莫謾羞。
只應同楚水,
長短入淮流。

Phiên âm

Đạo khước Hoành Ba[1] tự,
Nhân tiền mạc mạn tu.
Chỉ ưng đồng Sở thuỷ,
Trường đoản nhập Hoài lưu.

Dịch nghĩa

Đặt lại tên chữ (cho mình) là Mắt Liếc Ngang.
Trước mặt nàng không dám nói dối là sợ.
Chỉ ưng nhất là nước của đất Sở,
Ngắn dài nhập vào dòng sông Hoài.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Người nhà bảo dù ông lừ mắt
Cũng chẳng ai một chút sợ ông
Chỉ nhờ uy Sở thông đồng
Sông Hoài vào được để ông nắm quyền
Lư gia nhân chỉ nàng Mạc Sầu, người đẹp quê ở đất Sở bên dòng sông Hoài, 15 tuổi gả về nhà họ Lư ở bên sông, hai người rất hạnh phúc.

[1] Chỉ ánh mắt liếc ngang, ở đây ý nói không dám nhìn thẳng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Truy đại Lư gia nhân trào đường nội