03/12/2022 00:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đường Thạch Đầu

Tác giả: Thích Thanh Từ - Trần Hữu Phước

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 08/06/2008 01:56

 

Đường Thạch Đầu thuở nọ,
Đặng Ẩn Phong té nhào.
Đường Thạch Đầu hiện tại,
Khách đi lòng nao nao.
Thiền viện Chân Không, tháng 7-1985

Nguồn: Thiền uyển - Những cảm hứng tuỳ cảnh (thơ), Thích Thanh Từ, NXB TP Hồ Chí Minh, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích Thanh Từ » Đường Thạch Đầu