15/06/2024 18:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Thái y viện Bắc sứ

Tác giả: Phùng Khắc Khoan - 馮克寬

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi bruce lee vào 17/10/2011 01:11

 

Phiên âm

Thung dung sứ tiết lạc quan quang
Viễn chí du du vạn lý hàn
Lương khổ cung đề băng phiến tĩnh
Sơn xuyên dật ngoạn mã đề khoan
Đồng nam túc nguyện thù huyền thỉ
Quân tử hoàn danh bích ác đam
Khuất chỉ đương quy hoè sổ thực
Dược bằng tam thất dự đàn quan

Dịch nghĩa

Cờ tiết thung dung vui vẻ đi sứ
Chí phương xa dằng dặc, cất cánh bay vạn dặm
Công việc lương khổ, nói lên sự trong sáng
Ngắm cảnh núi non, vó ngựa khoan thai
Chí nguyện bốn phương của nam nhi đã thoả
Tiếng tăm của bậc quân tử sáng rỡ
Bấm ngón tay tính ngày về, dịp ấy hoè đã ra quả
Ba bảy bạn trong nghề thuốc, chuẩn bị nhận chức mới

Bản dịch của Trần Lê Sáng

Thung dung cờ sứ việc vui đầu
Viễn chí phương trời sải bước mau
Lương khổ việc quan lòng trấn tĩnh
Xuyên sơn ngắm cảnh ngựa đi lâu
Nam nhi muốn thoả tang bồng nguyện
Quân tử danh thơm dậy địa cầu
Bấm đốt ngày về hoè bói quả
Năm ba bạn thuốc sống bên nhau
Bài thơ trên được rút từ tập Tặng thi tinh cảnh vật vịnh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phùng Khắc Khoan » Tống Thái y viện Bắc sứ