08/02/2023 00:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhẹ

Tác giả: Nguyễn Bình Phương

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Cammy vào 17/04/2008 03:20

 

Chết làm ngôi sao đen
Nằm trên giường bình nhiên bí ẩn

Chết không thở cùng hoa
Thở cùng người đàn bà xa lạ

ở trong khu rừng ma
Có những con hươu ma

Chết nở một nụ cười sáng nhẹ
Chẳng vĩnh biệt em chẳng tiễn biệt ai

Từ tốn mơ màng
Bông cải cúc ra đi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bình Phương » Nhẹ