02/04/2023 12:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mô ngư nhi - Tống biệt

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 10/08/2008 01:41

 

Phiên âm

Tối thương tâm
Li ca tài đoạn
Li trường nhẫm địa trừu tự
Oanh hoa để xuân đa thiểu
Phả lại hồn tiêu Nam phố
Lưu bất trú
Niệm ngũ tự Hà Lương
Thử hận do thiên cổ
Lâm kì sổ ngữ
Chúc ước quả tằng huề
Triêu xan tu bão
Tổng thị biệt tình khổ

Chinh xa phát
Nhất phiến hồng như vụ
Thiều thiều tương vọng vân thụ
Tửu tinh nhân viễn hôn chung động
Đãn kiến mãn thiên phong vũ
Quân thả khứ
Đãi tu Hệ lưu trường
Giai tiết hoàn tương ngộ
Thạch đường nam lộ
Tằng xanh xuất biển chu
Cô lai trọc tửu
Nhận thủ ngã nghênh nhữ

Bản dịch của Phan Văn Các

Xót xa thay
Li ca vừa dứt
Lòng sầu sợi tình vừa rút
Oanh hoa rốt cuộc xuân nhiều ít?
Năm phố hồn tiêu buồn chết!
Khôn giữ rịt
Nghĩ "năm chữ Hà Lương"
Mối hận ngàn xưa hệt
Chia tay da diết
Níu hành lí dặn dò
Ăn no lấy sức
Dẫu khổ tình li biệt

Xe lăn bánh
Một đám bụi hồng mù mịt
Mây cây trông lại xa tít
Người xa rượu tỉnh chuông chùa kíp
Chỉ thấy gió mưa mờ mịt
Người đi nhé!
Đợi kì Hệ trên sông
Thả chén mừng ngày Tết
Thấy con thuyền chíp
Phía Nam Đập Đá ra
Mang theo rượu nếp
Biết là ta nghênh tiếp

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Mô ngư nhi - Tống biệt