13/08/2020 00:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ba ngày mưa

Tác giả: Đồng Đức Bốn

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 23/07/2014 15:07

 

Sợi mưa tựa những dây đàn
Tay ai gảy giữa muôn ngàn nhớ thương

Sợi mưa tựa những con đường
Mà tôi chi có một phương đi về

Ba ngày mưa ướt dầm dề
Buồn vui rồi lại tái tê vui buồn

Giọt mưa có ở trên nguồn
Hay là có tự nỗi buồn của tôi?
Hà Nội, tháng 7 năm 1988

Nguồn: Đồng Đức Bốn, Con ngựa trắng và rừng quả đắng (thơ), NXB Văn học, 1992

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đồng Đức Bốn » Ba ngày mưa