03/07/2022 15:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 13
題道人雲水居其十三

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 12:45

 

Nguyên tác

溪水嶇崎小徑斜,
桃花流水野人家。
四旁無數青山好,
隱隱危樓斷碧霞。

Phiên âm

Khê thuỷ khu khi tiểu kính tà,
Đào hoa lưu thuỷ[1] dã nhân gia.
Tứ bàng vô số thanh sơn hảo,
Ẩn ẩn nguy lâu đoạn bích hà.

Dịch nghĩa

Dòng suối quanh co, con đường mòn chênh vênh,
Chỗ có hoa đào mọc bên dòng suối là nhà người thôn dã.
Bốn bề vô số núi xanh tươi đẹp,
Thấp thoáng bóng lầu cao rạch vào làn mây xanh.

Bản dịch của Mai Xuân Hải

Lối vòng, suối nhỏ chênh chênh,
Người nhà thôn dã rung rinh hoa đào.
Non xanh bốn phía đẹp sao,
Lầu cao thấp thoáng lẫn vào mây xanh.

Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003
[1] Chỉ nơi ở của người ẩn dật, lánh đời hoặc nơi tiên cảnh xuất xứ từ bài Đào hoa nguyên ký của Đào Tiềm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 13