24/10/2021 08:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đàn ông đóng khố đuôi lươn

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi Hoa Phong Lan vào 23/09/2007 14:34

 

Đàn ông đóng khố đuôi lươn,
Đàn bà mặc yếm hở lườn mới xinh.
Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đàn ông đóng khố đuôi lươn