14/05/2021 03:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lộ hồi Nghệ An
路回乂安

Tác giả: Bùi Dương Lịch - 裴楊歷

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 09/07/2012 09:03

 

Nguyên tác

臨難偷生獨自羞,
南歸行色路悠悠。
不能孝字移忠字,
始信家謀重國謀。
望斷片雲歸海角,
愁連細雨入湯州。
逢人借問家鄉事,
鵑一聲啼雙淚流。

Phiên âm

Lâm nạn thâu sinh độc tự tu,
Nam quy hành sắc lộ du du.
Bất năng hiếu tự di trung tự,
Thuỷ tín gia mưu trọng quốc mưu.
Vọng đoạn phiến vân quy hải giác,
Sầu liên tế vũ nhập Thang Châu[1].
Phùng nhân tá vấn gia hương sự,
Quyên nhất thanh đề song lệ lưu.

Dịch nghĩa

Gặp hoạn nạn tham kiếp sống hèn, tự thẹn với mình
Trở về nam, đường dài dằng dặc
Không thể đem chữ hiếu chuyển thành chữ trung
Mới tin lo việc nhà nặng hơn lo việc nước
Heo hút trông đám mây bay về góc biển
Triền miên nỗi buồn như mưa dầm kéo vào Châu Thang
Trông gặp người quen để hỏi tình cảnh gia đình làng xóm
Một tiếng chim quyên kêu, đôi hàng lệ tuôn trào

Bản dịch của Võ Hồng Huy

Lâm nạn riêng ta những thẹn thùng
Đường về quê cũ, nghĩ mung lung
Lo nhà nay đã hơn lo nước
Chữ hiếu thôi đành đổi chữ trung
Mây bạc buồn trông ngoài góc biển
Mưa dầm sầu ngập giữa Châu Thang
Tin nhà biết hỏi ai đây nhỉ?
Một tiếng quyên kêu, lệ mấy hàng!
Lúc này Bùi Dương Lịch từ bắc vào Thanh Hoá, tìm Lê Chiêu thống, không gặp, phải trở về Nghệ An quê nhà. Bài thơ thuộc thể loại thơ tức sự, rút trong tác phẩm "Lê Quý dật sự" của Bùi Dương Lịch.

Nguồn: Thơ Bùi Dương Lịch, Sở VHTT Hà Tĩnh, 1996
[1] Chỉ Thanh Hoá. "Thang" tức "thang mộc ấp", chỉ làng quê của nhà vua. Thanh Hoá là quê vua Lê.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Dương Lịch » Lộ hồi Nghệ An