25/10/2021 11:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng bạn
赠友

Tác giả: Quách Mạt Nhược - 郭沫若

Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 06/06/2008 06:41

 

Nguyên tác

吴淞堤上的晚眺,
吴淞江畔的夜游,
多情的明月与夕阳把我们的影儿
写在水里,印在沙上。
沙与水上的影儿
是容易消灭的,
我心眼中的一个影儿是永不消灭的。
火星从窗外窥人,
月儿在白杨树外偷听,

偷听你那么清婉的歌音。
星与月的影儿
有离去的时候,
我心耳中的一段歌声
永没有离去的时候。

朋友!
我读你的诗,
我是多么荣幸哟!
你读我的诗,
我又是多么荣幸哟!
宇宙中好像只有我和你,
宇宙万汇都有死,
我与你是永远不死。

Bản dịch của Phan Văn Các

Trên đê Ngô Tùng vời buông tầm mắt
Ven sông Ngô Tùng dạo gót chơi đêm
Ánh tịch dương cùng trăng sáng đa tình
Vẽ hình ảnh chúng mình trên nước
In hình ảnh chúng mình trên cát
Ảnh trên cát và hình trên nước
Đều dễ dàng xoá hết
Còn riêng chiếc ảnh giữa lòng tôi
Nghìn thuở không phai

Qua song, sao hoả trộm nhìn người
Trăng nấp sau bạch dương nghe lỏm
Nghe lời bạn ca uyển chuyển
Bóng trăng cùng bóng sao
Còn có khi lìa bỏ
Riêng khúc nhạc lòng tôi đó
Muôn thuở không lìa

Bạn ơi!
Tôi đọc thơ bạn
Tôi vinh hạnh tuyệt vời
Bạn đọc thơ tôi
Tôi càng tuyệt vời vinh hạnh!
Trong vũ trụ như chỉ còn tôi cùng bạn
Muôn loài rồi cũng chết thôi
Riêng chỉ còn vĩnh viễn bạn cùng tôi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quách Mạt Nhược » Tặng bạn