28/09/2022 13:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thắng trận hậu cảm tác kỳ 1
勝陣後感作其一

Tác giả: Phan Đình Phùng - 潘廷逢

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 24/08/2011 06:02

 

Nguyên tác

纔發兵行忽匪來,
余心未定正徘徊。
帳前請戰何人者,
果不時間報捷回。

Phiên âm

Tài phát binh hành hốt phỉ lai,
Dư tâm vị định chính bồi hồi.
Trướng tiền thỉnh chiến hà nhân giả,
Quả bất thời gian báo tiệp hồi.

Dịch nghĩa

Vừa mới phái quân đi giặc bỗng kéo đến
Lòng ta còn đương băn khoăn chưa biết tính sao
Trước trướng người xin ra đánh là ai vậy?
Mà trong chốc lát đã có tin thắng trận báo về

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Vừa phái quân đi giặc kéo vào
Lòng ta chưa biết tính nên sao
Quyết xin ra đánh là ai đó?
Thắng trận tin về quả chẳng lâu
Hai bài thơ này làm sau khi Phan Đình Phùng đi xem chiến trường một trận thắng ở Vụ Quang năm 1894.

Nguồn: Đinh Xuân Lâm, Chương Thâu, Phan Đình Phùng - Cuộc đời và sự nghiệp, NXB Nghệ An, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Đình Phùng » Thắng trận hậu cảm tác kỳ 1