25/10/2021 11:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Cây bạch dương bị rìu sắc bổ vào thân”
“Острою секирой ранена берёза”

Tác giả: Aleksey Tolstoy - Алексей Толстой

Nước: Nga
Đăng bởi Tung Cuong vào 14/12/2009 00:01

 

Nguyên tác

Острою секирой ранена берёза,
По коре сребристой покатились слёзы;
Ты не плачь, берёза, бедная, не сетуй!
Рана не смертельна, вылечится к лету,
Будешь красоваться, листьями убрана…
Лишь больное сердце не залечит раны!

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Cây bạch dương bị rìu sắc bổ vào thân,
Nước mắt trào ra chảy trên vỏ bạc;
Bạch dương ơi, đừng khóc lóc than phiền!
Vết thương nhẹ thôi, vào hè sẽ khỏi,
Cây sẽ khoe sắc, cành lá xanh rờn,
Chỉ có vết thương lòng là không bao giờ lành được.
1856

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Aleksey Tolstoy » “Cây bạch dương bị rìu sắc bổ vào thân”