31/01/2023 10:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Qua bến đò xưa

Tác giả: Phương Hà - Nguyễn Huỳnh Sơn

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/08/2020 15:04

 

Con đò từ buổi tôi sang,
Lái đưa là một cô nàng xinh xinh.
Trải qua ngày tháng đăng trình,
Bây giờ trở lại cô mình đi đâu?

Nước dài trời rộng sông sâu...
Tôi buồn không biết vì đâu tôi buồn?...
Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển hạ), NXB Xuân Thu tái bản, 1990

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phương Hà » Qua bến đò xưa