23/03/2023 21:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tập Linh đài kỳ 2
集靈臺其二

Tác giả: Trương Hỗ - 張祜

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 15/06/2008 04:33

 

Nguyên tác

虢國夫人承主恩,
平明騎馬入宮門。
卻嫌脂粉污顏色,
淡掃蛾眉朝至尊。

Phiên âm

Quắc quốc phu nhân[1] thừa chủ ân,
Bình minh kỵ mã nhập cung môn.
Khước hiềm chi phấn ô nhan sắc,
Đạm tảo nga my triều chí tôn.

Dịch nghĩa

Quắc quốc phu nhân thừa sủng ân vua
Bình minh cưỡi ngựa vào trong cung
Bởi sợ chỉ phấn làm hoen ố nhan sắc
Chỉ tô nhẹ lông mày đến yết kiến quân vương

Bản dịch của Ngô Tất Tố

Phu nhân nước Quắc đội ơn trời
Cưỡi ngựa vào cung buổi sớm mai
Những sợ phấn son nhơ sắc mặt
Chầu vua chỉ phớt nét mày ngài
[1] Chỉ các chị em của Dương Quý Phi. Dì cả được phong Hàn quốc phu nhân, dì ba được phong Quắc quốc phu nhân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Hỗ » Tập Linh đài kỳ 2