13/07/2024 11:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tảo mai
早梅

Tác giả: Lưu Nguyên Tải thê - 劉元載妻

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/04/2020 20:50

 

Nguyên tác

南枝向暖北枝寒,
一種春風有兩般。
憑仗高樓莫吹笛,
大家留取倚闌干。

Phiên âm

Nam chi hướng noãn bắc chi hàn,
Nhất chủng xuân phong hữu lưỡng bàn.
Bằng trượng cao lâu mạc xuy địch,
Đại gia lưu thủ ỷ lan can.

Dịch nghĩa

Cành nam hướng về phía ấm áp, cành bắc vẫn lạnh lẽo,
Bởi vì cùng gió xuân mà có hai loại khác nhau.
Đứng dựa lầu cao chớ thổi sáo,
Những nhà to lớn đều ra đứng dựa vào lan can.

Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Cành này hơi ấm hướng nam,
Cành kia hướng bắc, gió hàn đôi nơi.
Ấy cùng một ngọn gió trời,
Cùng chung một gốc lại thời khác nhau.
Tiếng tiêu đã dứt trên lầu,
Lan can đứng tựa, nhà giàu xởn xơ.
Theo Giải nhân di tân tập của Triệu Quát Dưỡng đời Thanh, Văn Thiên Tường oanh liệt vì nhà Nam Tống, mà em là Văn Khê thì đầu hàng nhà Nguyên, thời đó đã có người vịnh rằng:
Giang Nam kiến thuyết hảo khê sơn,
Huynh dã nan thời đệ dã nan.
Khả tích mai hoa tâm dị các,
Nam chi hướng noãn bắc chi hàn.

江南見說好溪山,
兄也難時弟也難。
可惜梅花心易各,
南枝向暖北枝寒。

(Nghe nói ở Giang Nam núi khe rất đẹp,
Anh khó có mà em cũng khó có.
Tiếc thay cùng hoa mai cùng gốc mà tâm thì khác biệt,
Cành nam hướng hơi ấm, cành bắc thì lạnh lẽo.
Không rõ quan hệ cụ thể của hai bài thơ này, nhưng có thể liên quan cùng chủ đề.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Nguyên Tải thê » Tảo mai