23/03/2023 20:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dạ toạ
夜坐

Tác giả: Nguyễn Trung Ngạn - 阮忠彥

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 14/06/2006 06:29

 

Nguyên tác

蝶夢家千里,
鵑啼夜五更。
悲風號野館,
古木暗荒城。
飄蕩蓬萍客,
淹留犬馬情。
有懷成獨坐,
茅店又雞聲。

Phiên âm

Ðiệp mộng, gia thiên lý,
Quyên đề, dạ ngũ canh.
Bi phong hào dã quán,
Cổ mộc ám hoang thành.
Phiêu đãng bồng bình khách,
Yêm lưu khuyển mã tình.
Hữu hoài thành độc toạ,
Mao điếm hựu kê thanh.

Bản dịch của Lâm trung Phú

Bướm mộng, quê nghìn dặm,
Đêm quyên kêu suốt canh.
Gió buồn vây quán trọ,
Cổ thụ kín hoang thành.
Phiêu bạt bềnh bồng khách,
Nặng sâu khuyển mã tình.
U hoài ngồi lẻ bóng,
Gà vẳng đến lều tranh!!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trung Ngạn » Dạ toạ