01/08/2021 12:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Khánh Vân thôn Vân Thuỵ tự
題慶雲村雲瑞寺

Tác giả: Nguyễn Án - 阮案

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 01/11/2011 23:16

 

Nguyên tác

桑海自遷革,
祇園無古今。
明月景當靜,
落花徑轉深。
我來當暮春,
日午囀幽禽。
凱風自東南,
飄飄吹我襟。

Phiên âm

Tang hải tự thiên cách,
Kỳ Viên[1] vô cổ câm.
Minh nguyệt cảnh đương tĩnh,
Lạc hoa kính chuyển thâm.
Ngã lai đương mộ xuân,
Nhật ngọ chuyển u cầm.
Khải phong tự đông nam,
Phiêu phiêu xuy ngã khâm.

Dịch nghĩa

Từ độ thời thế biến đổi
Vườn Kỳ không còn trước đến nay
Trăng sáng cảnh đương tĩnh lặng
Hoa rụng, đường nhỏ chuyển màu thâm rợp
Mình tới chính khi xuân đang cuối mùa
Buổi trưa ran tiếng chim trong cảnh u tịch
Gió hiền hoà từ đông nam tới
Thổi bay bay tay áo mình

Bản dịch của Nhóm Phạm Hoàng Giang

Dâu bể tự dời đổi
Vườn Kỳ trước nay dầu
Trăng sáng cảnh đương tĩnh
Hoa rơi lối rợp mầu
Tới mình xuân cuối độ
Trưa trật ran chim đâu
Gió đông nam rờn tới
Bay bay vạt áo nhau
Phong lâm minh lại thi tập 風林鳴賴詩集.

Nguồn: Các tác gia Hán Nôm Thăng Long - Hà Nội, NXB Khoa học xã hội, 2009
[1] Tịnh xá Kỳ Viên nơi Phật Thích Ca giảng đạo, nay chỉ là phế tích.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Án » Đề Khánh Vân thôn Vân Thuỵ tự