30/07/2021 11:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân trung điền viên tác
春中田園作

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 14/01/2010 20:37

 

Nguyên tác

屋上春鳩鳴,
村邊杏花白。
持斧伐遠揚,
荷鋤覘泉脈。
歸燕識故巢,
舊人看新歷。
臨觴忽不御,
惆悵遠行客。

Phiên âm

Ốc thượng xuân cưu minh,
Thôn biên hạnh hoa bạch.
Trì phủ phạt viễn dương,
Hà sừ chiêm tuyền mạch.
Quy yến thức cố sào,
Cựu nhân khán tân lịch.
Lâm thương hốt bất ngự,
Trù trướng viễn hành khách.

Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Xuân cưu kêu mái nhà
Hạnh trắng vườn đơm hoa
Rìu chặt cành xa vướng
Cuốc khai mạch suối ra
Én về hay tổ cũ
Lịch mới người xem qua
Rót rượu mà chưa uống
Nghĩ thương người chốn xa
Nguồn: Tuyển tập thơ Đường - Quyển I, NXB Văn nghệ, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Xuân trung điền viên tác