06/08/2021 05:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em là con gái nhà ai (II)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/10/2015 15:52

 

Em là con gái nhà ai,
Thắt lưng nhiễu bạch, hai tai đeo trằm.
Lại đây anh sẽ hỏi thầm,
Nhung kia mà sánh với trằm nên chăng?
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em là con gái nhà ai (II)