26/09/2022 13:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Độc “Tần kỷ”
讀秦紀

Tác giả: Trần Cung Doãn - 陳恭尹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/04/2019 22:13

 

Nguyên tác

謗聲易弭怨難除,
秦法雖嚴亦甚疏。
夜半橋邊呼孺子,
人間猶有未燒書。

Phiên âm

Báng thanh dị nhĩ oán nan trừ,
Tần pháp tuy nghiêm diệc thậm sơ.
Dạ bán[1] kiều biên hô nhũ tử,
Nhân gian do hữu vị thiêu thư.

Dịch nghĩa

Tiếng phỉ báng dễ trừ, lòng oán hận khó trừ
Luật pháp Tần tuy nghiêm cũng rất thưa
Nửa đêm bên cầu hô trai trẻ
Trong dân vẫn còn sách chưa đốt

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Dễ trừ phỉ báng oán khôn ngăn
Nghiêm ngặt vẫn thưa phép tắc Tần
Trai trẻ bên cầu khuya khoắt gọi
Sách còn chưa đốt ở nhân gian
Tần kỷ tức Tần Thuỷ Hoàng bản kỷ trong Sử ký của Tư Mã Thiên.

[1] Chỉ việc Trương Lương nhận binh thư của Hoàng Thạch Công ở cầu Hạ Phi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Cung Doãn » Độc “Tần kỷ”