08/12/2021 23:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nếu... thì...

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 14/12/2008 06:00

 

Ai bảo trời đang nắng
Sao trời lại đổ mưa
“Người ta” đang giận hắn
Nên khóc cho hắn… chừa!

Ô! trời đang nắng cháy
Chốc rồi trời đổ mưa
Ừ! thì “người ta” khóc
Và cười lên là… vừa

Nếu như trời không nắng
Ai mà biết trời mưa
Nên có mưa có nắng
Mới làm trời được cơ?

Mà trời thì xa lắc
“Người ta” làm người thôi
Nếu lỡ mà có khóc
Thì hãy mau mỉm cười…

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lãm Thắng » Nếu... thì...