27/10/2021 21:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thinh lặng

Tác giả: Đoàn Thuận - Trần Văn Thuận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 19/02/2015 07:47

 

Biết trăng rồi có lúc già
Ngày trôi còn lại bóng tà dương thôi
Biết người có lúc xa xôi
Bỗng dưng có lúc ta ngồi lặng thinh
Nguồn: Đoàn Thuận, Lời chiều (thơ), NXB Trẻ, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thuận » Thinh lặng