19/01/2022 03:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giao thừa

Tác giả: Ngô Quân Miện

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 06/12/2013 22:21

 

Phút giây trời đất bỗng nguyên sơ
Núi hướng về mây qua bụi mưa
Gió hướng về cây qua tĩnh lặng
Anh hướng về em? - Qua ngày xưa!
Nguồn: Ngô Quân Miện, Đàn bốn dây (thơ tứ tuyệt), NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Quân Miện » Giao thừa