17/05/2021 11:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tây dịch tỉnh tức sự
西掖省即事

Tác giả: Sầm Tham - 岑參

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 12/07/2006 09:43

 

Nguyên tác

西掖重雲開曙暉,
北山疏雨點朝衣。
千門柳色連青瑣,
三殿花香入紫微。
平明端笏陪鵷列,
薄暮垂鞭信馬歸。
官拙自悲頭白盡,
不如岩下偃荊扉。

Phiên âm

Tây dịch trùng văn khai tự huy,
Bắc sơn sơ vũ điểm triều y[1].
Thiên môn liễu sẵc liên Thanh Toả[2],
Tam điện hoa hương nhập Tử Vi[3].
Bình minh đoan hốt bồi uyên liệt[4],
Bạc mộ thuỳ tiên tín mã qui.
Quan truyết tự bi đầu bạch tận,
Bất như nham hạ yếm kinh phi.

Bản dịch của Trần Trọng San

Tây Dịch tỉnh mây vừa loe nắng sớm,
Mưa thưa núi Bắc chấm triều y.
Liễu xanh ngàn cửa liền Thanh Toả,
Hoa ngát ba cung đến Tử Vi.
Bình minh cầm hốt theo uyên đứng,
Sẩm tối buông roi mặc ngựa về.
Đường hoạn vụng về, đầu trắng hết,
Chi bằng khép kín cổng sơn khê.

(Năm 758)
[1] Áo chầu.
[2] Cửa cung, chỗ các quan đợi vào chầu.
[3] Chỗ ở của Thiên Tử.
[4] Các quan đứng xếp hàng như dãy chim uyên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sầm Tham » Tây dịch tỉnh tức sự