05/03/2021 08:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

G. Chấn động vô thanh

Tác giả: Phanxipăng - Trần Ngọc Tĩnh

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi 101 vào 19/03/2019 10:40

 

Tình giũ áo đúng vào kỳ chim én
Gương trăng em vừa vỡ vụn bên thềm
Mùa xuân chết vắt trên cành kỷ niệm
Lựu đạn lòng nổ một tiếng thật êm.
Nguồn:
1. Tạp chí Nha Trang số 27, 11-1994
2. Album thơ 1, Phanxipăng, NXB Trẻ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phanxipăng » G. Chấn động vô thanh