14/08/2020 01:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hai tay ôm lấy ngang lưng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/07/2016 15:33

 

Hai tay ôm lấy ngang lưng,
Tôi đau bụng lắm lấy gừng cho mau.
Khảo dị:
Hai tay ôm lấy ngang lưng,
Tôi đau bụng lắm lấy gừng cho tôi.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hai tay ôm lấy ngang lưng