19/01/2022 18:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cánh cửa nhớ bà

Tác giả: Đoàn Thị Lam Luyến

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Trường Phi Bảo vào 28/05/2009 11:33

 

Ngày cháu còn thấp bé
Cánh cửa có hai then
Cháu chỉ cài then dưới
Nhờ bà cài then trên

Mỗi năm cháu lớn lên
Bà lưng còng cắm cúi
Cháu cài được then trên
Bà chỉ cài then dưới

Nay cháu về nhà mới
Bao cánh cửa - ô trời
Mỗi lần tay đẩy cửa
Lại nhớ bà khôn nguôi!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thị Lam Luyến » Cánh cửa nhớ bà