01/10/2022 08:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuyệt mệnh từ
絕命詞

Tác giả: Kim Thánh Thán - 金聖嘆

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 12/09/2008 09:24

 

Nguyên tác

鼠肝蟲臂久蕭疏,
只惜胸前幾本書。
雖喜唐詩略分解,
庄騷馬杜待何如?

Phiên âm

Thử can trùng tý cửu tiêu sơ,
Chỉ tích hung tiền kỷ bản thư.
Tuy hỉ Đường thi lược phân giải,
Trang, Tao, Mã, Đỗ đãi hà như?

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Gan chuột, cánh ruồi vốn rẻ khinh
Tiếc thay sách quý chửa phê bình
Tuy mừng phê được thơ "Đường luật"
Trang, Tao, Mã, Đỗ đợi ai bình?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim Thánh Thán » Tuyệt mệnh từ