16/08/2022 22:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biệt chư sơn
別諸山

Tác giả: Doãn Uẩn - 尹蘊

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 15/07/2012 10:38

 

Nguyên tác

左右相逢幾度程,
群山於我若多情。
寄言他日歸來路,
先為吾人平不平。

Phiên âm

Tả hữu tương phùng kỷ độ trình,
Quần sơn[1] ư ngã nhược đa tình.
Ký ngôn tha nhật quy lai lộ,
Tiên vị ngô nhân bình bất bình.

Dịch nghĩa

Tả và hữu gặp nhau đã trải qua bao nhiêu độ trình,
Các rặng núi hình như cũng đa tình đối với ta.
Gửi lời nhắn nhủ rằng sẽ đến ngày nào đó ta trở về đây,
Trước hết muốn hỏi những ai thường nghĩ đến ta được bình yên hay không?

Bản dịch của Trần Bá Chí

Tả hữu gặp nhau mấy độ trình
Yêu ta chòm núi cũng đa tình
Nhắn núi có ngày ta trở lại
Chưa rõ người bình hay bất bình
Nguyên chú: Từ cửa quan đi về nam, phía trước có những đường rẽ sang phải rẽ sang trái đón tiếp giúp đỡ đều là núi cả. Đến Bình Thuận có một đường, không phải đi núi nữa, mà đi bộ dọc theo bờ biển. Nhìn lại chỗ bốn phía núi, tựa hồ như núi có tình cảm quyến luyến con người. Nhân đó ta làm bài thơ để tiễn biệt núi đồi.

Nguồn: Doãn Uẩn thi tuyển, NXB Văn học, 2005
[1] Đường từ Bình Thuận trở vào, thuở ấy còn đi xa biển, nên chỉ thấy núi la liệt. Về sau đường từ Bình Thuận trở ra đã đi gần biển, nên cảnh tượng có khác hơn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Doãn Uẩn » Biệt chư sơn