09/12/2021 06:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồng Tước kỹ
銅雀伎

Tác giả: Ngô Tiêu - 吳綃

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/08/2014 07:00

 

Nguyên tác

霸業山河在,
三台不復春。
當時望陵處,
松柏亦成塵。
舞袖閒雲薄,
紅顏野草新。
曾聞王子敬,
道此最關人。

Phiên âm

Bá nghiệp sơn hà tại,
Tam đài[1] bất phục xuân.
Đương thì vọng Lăng[2] xứ,
Tùng bách diệc thành trần.
Vũ tụ nhàn vân bạc,
Hồng nhan dã thảo tân.
Tằng văn Vương Tử Kính[3],
Đạo thử tối quan nhân.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Bá nghiệp sơn hà còn đó
Ba đài không trở lại xuân
Tây Lăng ngày xưa tráng lệ
Giờ đây tùng bách bụi trần
Tay múa như mây mỏng mảnh
Hồng nhan vùi dưới cỏ xanh
Từng nghe rằng Văn Tử Kính
Nói về ca kỹ không đành
[1] Gồm đài Đồng Tước 銅雀, Băng Tỉnh 冰井 và Kim Phụng 金鳳 do Tào tháo cho xây ở Nghiệp quận, Hà Bắc (nay là thôn Tam Đài, huyện Lâm Chương, Nghiệp Thành, Hà Bắc).
[2] Tức Tây Lăng hay Cao Lăng, lăng mộ chôn Tào Tháo tại Lâm Chương, Nghiệp Thành.
[3] Tức Vương Hiến Chi 王獻之 (344-386), nhà thư pháp thời Đông Tấn (con của Vương Hy Chi), người Sơn Âm, Cối Kê (Thiệu Hưng, Chiết Giang), làm đến Trung thư lệnh. Khi Vương Tử Kính nói về ca kỹ ở Đồng Tước đài, có vẻ coi thường vì cho rằng họ múa hát chỉ để mua vui cho vua chúa và những người quyền quý.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Tiêu » Đồng Tước kỹ