18/09/2021 06:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm ở làng quê
Деревенские ночи

Tác giả: Nikolai Rubtsov - Николай Рубцов

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 07/02/2009 01:53

 

Nguyên tác

Ветер под окошками,
тихий, как мечтание,
А за огородами
в сумерках полей
Крики перепелок,
ранних звезд мерцание,
К табуну
с уздечкою
выбегу из мрака я,
Самого горячего
выберу коня,
И по травам скошенным,
удилами звякая,
Конь в село соседнее
понесет меня.
Пусть ромашки встречные
от копыт сторонятся,
Вздрогнувшие ивы
брызгают росой, -
Для меня, как музыкой,
снова мир наполнится
Радостью свидания
с девушкой простой!
Все люблю без памяти
в деревенском стане я,
Будоражат сердце мне
в сумерках полей
Крики перепелок,
дальних звезд мерцание,
Ржание стреноженных
молодых коней...

Bản dịch của Thuý Toàn

Dưới cửa sổ gió nhẹ nhàng như một niềm mơ ước
Còn phía ngoài vườn rau trong bóng tối ruộng đồng
Chim cun cút kêu, nhấp nháp những vì sao sớm đầu hôm
Những con ngựa non bị buộc chân cất lên tiếng hí
Tôi mang dây cương ra khỏi bóng làng đi tìm bầy ngựa
Lựa chú ngựa hay sắng sở nhất trong đàn
Và ngựa mang tôi đi tìm đến làng bên
Rung hàm thiếc, lướt trên đồng cỏ xén
Hãy tránh đường cho ngựa phi, hỡi những bông cúc trắng
Liễu giật mình lã tã rắc sương đêm
Dành cho tôi tiếng nhạc ngập thế gian
Niềm vui sướng gặp em tôi dung dị
Mọi thứ ở chốn quê, tôi yêu thương đến mụ mị
Cun cút kêu, nhấp nháy ánh sao xa
Tiếng ngựa non, chân bị buộc hý đùa
Cứ sôi sục trái tim tôi trong bóng đêm đồng ruộng
1953
Nguồn: Những ngôi sao băng - Thơ dịch nhiều tác giả, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nikolai Rubtsov » Đêm ở làng quê