26/09/2022 13:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quý Mão trừ tịch thư hoài
癸卯除夕書懷

Tác giả: Đào Tấn - 陶晉

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/06/2022 00:32

 

Nguyên tác

歲華似驛匆匆往,
鄉夢随春冉冉歸。
自笑浮生週甲子,
未知五十九年非。

Phiên âm

Tuế hoa tự dịch thông thông vãng,
Hương mộng tuỳ xuân nhiễm nhiễm quy.
Tự tiếu phù sinh châu Giáp Tý,
Vị tri ngũ thập cửu niên phi.

Dịch nghĩa

Năm tháng qua nhanh như ngựa trạm,
Giấc mộng quê hương dịu dàng theo xuân về.
Tự cười mình, trong kiếp phù sinh này nếu sống đến sáu mươi tuổi,
Vẫn chưa biết được lỗi lầm của tuổi năm mươi chín.

Bản dịch của Việt Thao

Năm tháng trôi nhanh ngựa trạm qua,
Xuân mang dìu dịu mộng quê nhà.
Cười thay, nếu sống tròn sáu chục,
Năm chín chưa hay những lỗi lầm.
Quý Mão tức năm 1903.

Rút từ Tiên nghiêm Mộng Mai ngâm thảo 先嚴夢梅吟草.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đào Tấn » Quý Mão trừ tịch thư hoài