03/02/2023 06:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tới mùa

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 15/09/2016 17:41

 

Mùa màng nào tới gặt đâu
Em mong chi lắm vụ sau cưới về!
Giả vờ xem lúa xanh ghê
Nhìn anh cho thoả ủ ê trong lòng
Và anh tim cứ chờ mong
Lúa vàng chín rộ ngoài đồng: rước dâu.
Cái Bè, Tiền Giang, 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Tới mùa