13/04/2024 23:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhị giang dịch khẩu chiếm bát thủ kỳ 6
珥江驛口占八首其六

Tác giả: Lâm Bật - 林弼

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/10/2021 15:00

 

Nguyên tác

機家舟上女如雲,
日日機中織縷勤。
忽見江頭秋月色,
唱歌聲到夜深聞。

Phiên âm

Cơ gia chu thượng nữ như vân,
Nhật nhật cơ trung chức lũ cần.
Hốt kiến giang đầu thu nguyệt sắc,
Xướng ca thanh đáo dạ thâm văn.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Gái như mây trên thuyền trên khung cửi,
Việc hàng ngày dệt lụa vải chuyên cần.
Khi chợt thấy đầu sông trăng thu hiện,
Tiếng hát ca nghe văng vẳng suốt đêm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lâm Bật » Nhị giang dịch khẩu chiếm bát thủ kỳ 6