18/04/2024 18:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đá chẹt thi

Tác giả: Hồ Xuân Hương - 胡春香

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi karizebato vào 03/07/2009 20:42

 

Cục núi khen cho khéo bất tình,
Thò ra đứng chẹt giữa đường Thanh[1].
Hai bên khép lại hơi gần tí,
Một dải thông qua chút đỉnh đinh.
Thế lộ có đâu ngăn đón mặt,
Nhân tình ai chịu cản ngang mình.
Bấy nhiêu năm trước nghe còn chẹt,
Mới mở mang ra đã rộng thênh.
(Theo bản Tạp thảo tập)

[1] Chỉ vùng Thanh Hoá.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Xuân Hương » Đá chẹt thi