25/05/2022 14:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhâm Tuất niên mạnh đông sứ hành do Quảng Đông thuỷ trình vãng Quảng Tây, hoạ Trịnh Cấn Trai thứ lạp ông tam thập vận kỳ 4

Tác giả: Ngô Nhân Tĩnh - 吳仁靜

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 05/12/2018 16:52

 

Phiên âm

Nhật chí sơ đông dạ niệm trì,
Thiên tương cảnh sắc cánh tương nghi.
Sương ngưng quất diệp châu thiên khoả,
Tuyết điểm mai hoa ngọc nhất chi.
Quế lĩnh lĩnh đầu vân biến thái,
Ba giang giang thượng thuỷ lưu kỳ.
Anh hùng sự nghiệp đồng kim cổ,
Mãn mục sơn hà hữu sở tư.

Dịch nghĩa

Ngày tới đầu đông đêm dần chậm,
Cảnh sắc trời thích nghi với người.
Sưng đọng trên lá quất như ngàn hạt châu,
Tuyết điểm hoa mai thành một cành ngọc.
Đầu núi Quế vẻ mây biến đổi,
Trên sông Ba nước chảy ngoặt sang hướng khác.
Sự nghiệp anh hùng dài với xưa nay,
Cảnh non sông trước mắt gợi lên điều suy nghĩ trong lòng.

Bản dịch của Hoài Anh

Tới đầu đông, đêm chậm đi,
Cảnh sắc trời rất thích nghi với người.
Đọng sương lá quất: châu ngời,
Hoa mai tuyết điểm: ngọc phơi một mình.
Vẻ mây núi Quế biến hình,
Sông Ba dòng nước chợt quành hướng đi.
Nghiệp anh hùng trải biến di,
Nhìn non sông, mối nghĩ suy càng nhiều.
Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Đồng Nai, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Nhân Tĩnh » Nhâm Tuất niên mạnh đông sứ hành do Quảng Đông thuỷ trình vãng Quảng Tây, hoạ Trịnh Cấn Trai thứ lạp ông tam thập vận kỳ 4