09/08/2022 12:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gửi bạn độc giả cũ Nam kỳ

Tác giả: Tản Đà - 傘沱

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi karizebato vào 25/11/2009 07:49

 

Nhớ ai, ai nhớ ai không
Phải chăng người Mạc-má-hồng[1] năm xưa?
Trải bao đi gió về mưa
Mà duyên tri ngộ bây giờ là đây
Cuộc đời dâu bể đổi thay
Văn chương lại có phen này phụ trương[2]
Bắc Nam xa cách dặm trường
Hồn thơ quanh quất như nhường không xa
Trăm năm chưa đến cõi già
Còn duyên văn tự, còn ta còn mình
Mấy nhời trong lúc đêm thanh
Xa xôi nhắn gửi bạn tình là ai!
Nguồn:
1. Tản Đà toàn tập - tập I, NXB Văn học, 2002
2. Tản Đà vận văn toàn tập, NXB Hương Sơn, Hà Nội, 1945
[1] Phố Mac Mahon (nay là Nam Kỳ Khởi Nghĩa) nơi đặt trụ sở Đông Pháp thời báo.
[2] Chỉ tờ phụ trương văn chương của tờ báo Thần chung ở Nam kỳ để quyền tiên sinh chủ trương khi tiên sinh ở trong ấy với ông Diệp Văn Kỳ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tản Đà » Gửi bạn độc giả cũ Nam kỳ