27/01/2022 03:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chim yến

Tác giả: Nguyễn Duy - Nguyễn Duy Nhuệ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 18/09/2009 02:24

 

tặng bạn thơ Nha Trang

Đại dương sóng đảo đá trơ trụi gió
chim nhỏ như vô nghĩa trước bao la
nào có sẵn gì đâu mà nương tựa
luyện dãi... dứt lông... mà kết tổ làm nhà

Cái tổ cước quắt queo thạch nhĩ
trong vắt mùa đẻ trứng sinh sôi
yến vắt kiệt mình nhả tinh chất yến
vì tình yêu và di dưỡng giống nòi

Loang loáng bóng như là vô nghĩa ấy
tiếng ai gọi hoài... chim yến ơi...
Hòn Đụn, mùa hè 1986

Nguồn: Nguyễn Duy, Mẹ và Em, NXB Thanh Hoá, 1987

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Duy » Chim yến