18/09/2020 22:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giày ban bóng loáng nuột nà

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/01/2016 10:31

 

Giày ban bóng loáng nuột nà,
Khăn xếp chữ nhật, quần là nếp tư.
Áo hàng lụa tốt toàn tơ,
Gấm lam hoa bạc cho vừa ý anh.
Khảo dị:
Giày ban bóng láng nuột nà,
Khăn xếp chữ nhất, quần là nếp tư.
Áo hàng lụa tốt toàn tơ,
Gấm lam hoa bạc cho vừa ý anh.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Giày ban bóng loáng nuột nà