28/06/2022 09:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngộ Chân thiên kỳ 4
悟真篇其四

Tác giả: Trương Bá Đoan - 張伯端

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tống, Liêu, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 21/04/2010 20:33

 

Nguyên tác

偃月爐中玉蕊生,
朱砂鼎內水銀平。
只因火力調和後,
種得黃芽漸長成。

Phiên âm

Yển nguyệt lô trung ngọc nhị sinh,
Chu sa đỉnh nội thuỷ ngân bình.
Chỉ nhân hoả lực điều hoà hậu,
Chủng đắc hoàng nha tiệm trưởng thành.

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Trăng khuyết trong lò nhuỵ ngọc sinh
Chu sa trong đỉnh thuỷ ngân bằng
Chỉ nhờ sức lửa điều hoà tốt
Trồng được mầm vàng mọc lớn dần
Ngộ Chân thiên của Trương Bá Đoan hơn 100 bài chia làm 3 quyển (Thượng, trung, hạ), bài này nằm ở quyển trung.
Nguồn: Đạo sĩ Trung Hoa thời cổ, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Bá Đoan » Ngộ Chân thiên kỳ 4