24/09/2023 01:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Việt nữ từ kỳ 1
越女詞其一

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi ltvannhi vào 21/06/2012 08:06

 

Nguyên tác

長干吳兒女,
眉目艷星月。
屐上足如霜,
不著鴉頭襪。

Phiên âm

Trường Can Ngô nhân nữ,
Mi mục diễm tinh nguyệt.
Kịch thượng túc như sương,
Bất trước nha đầu miệt[1].

Dịch nghĩa

Cô gái Ngô ở Trường Can,
Chân mày, khoé mắt sáng đẹp tựa trăng, sao.
Chân trắng như sương đi trên đôi guốc,
Không đi đôi tất xẻ ngón.

Bản dịch của Vũ Khánh

Đất Ngô cô gái Trường Can,
Mày như trăng đẹp, mắt dường ánh sao.
Chân trần tất xẻ không đeo,
Kìa trông trên guốc khác nào tuyết sương.
[1] Loại tất xỏ ngón có chia ngón cái và bốn ngón còn lại. Thời xưa đây là một loại tất khá phổ biến ở vùng Ngô Việt.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Việt nữ từ kỳ 1