28/09/2022 13:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

An Lạc oa
安樂窩

Tác giả: Thiệu Ung - 邵雍

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Hà Như vào 16/12/2012 10:17

 

Nguyên tác

半記不記夢覺後,
似愁無愁情倦時。
擁衾側臥未欲起,
帘外落花撩亂飛。

Phiên âm

Bán ký bất ký mộng giác hậu,
Tự sầu vô sầu tình quyện thì.
Ưng khâm trắc ngoạ vi dục khởi,
Liêm ngoại lạc hoa liêu loạn phi

Dịch nghĩa

Sau mơ tỉnh giấc nửa nhớ lại không,
Tựa buồn không buồn đến khi tình (người) thấy mệt.
Ôm chăn nằm nghiêng chưa muốn dậy,
Ngoài rèm hoa rụng bay lung tung.

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Mơ tỉnh nhớ quên cũng chẳng hay,
Tựa buồn không biết, mệt người thay.
Ôm chăn nằm bẹp chưa buồn dậy,
Hoa rụng ngoài rèm rối loạn bay.
Năm đầu Hy Ninh, nhóm Phú Bật, Tư Mã Quang... lui về ở Lạc Dương, thỉnh thoảng qua lại với Thiệu Ung và mua vườn làm nhà cho ông. Thiệu canh tác nơi này để tự cấp, gọi là An Lạc oa. Hàng sáng đốt hương ngồi thầm lặng, trưa uống vài ba bình rượu, hơi say thì thôi, hứng lên làm thơ tự vui. Bài thơ này ghi lại nếp sống yên vui hằng ngày, ông chủ trương làm thơ gạt bỏ sự rối ren nhất thời của tình cảm, “dùng vật nhận xét vật, nhưng không làm thương tổn đến nhau”, đạt được “tình luỵ đô vong”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thiệu Ung » An Lạc oa