07/10/2022 20:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai về Kinh Bắc

Tác giả: Văn Cao - Nguyễn Văn Cao

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi psychedelic_aut vào 04/06/2008 06:06

 

Có ai cưỡi ngựa về Kinh Bắc
Tôi gửi nhờ đem hộ lá thư?
Trời hỡi! ốm nằm trong quán trọ
Bạn bè còn lại mấy bài thơ...

Trông qua song cửa: trời vàng úa
Mấy lá bàng rơi nhắc nhở thu!
Chiều ốm cũng đang chầm chậm xuống
Sương mù chìm lẫn lá vàng thưa.

Hỡi người cưỡi ngựa về Kinh Bắc
Tôi gửi thư đưa hộ mẹ già
Cố thét song lời tôi yếu quá
Ngựa đều chân chạy, nhạc càng xa.
14-10-1941

Nguồn: Văn Cao, , NXB Tác phẩm mới, 1983

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Văn Cao » Ai về Kinh Bắc