21/01/2022 22:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Tôi là kẻ vô danh! Còn bạn là ai?”
“I’m nobody! Who are you?”

Tác giả: Emily Dickinson

Nước: Mỹ
Đăng bởi estrange vào 18/08/2008 19:14

 

Nguyên tác

I’m nobody! Who are you?
Are you nobody, too?
Then there’s a pair of us--don’t tell!
They’d banish us, you know.

How dreary to be somebody!
How public, like a frog
To tell your name the livelong day
To an admiring bog!

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Tôi không là ai! Còn bạn là ai?
Bạn cũng không là ai, có phải vậy không?
Và chúng ta sẽ thành một đôi- nhưng chớ có nói
Bằng không ta sẽ bị người xua đuổi.

Trở thành ai đó thật là đáng sợ!
Ở giữa đám đông, như con ễnh ương
Nhắc tên mình suốt cả ngày đêm
Trước một vũng lầy kính ngưỡng!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Emily Dickinson » “Tôi là kẻ vô danh! Còn bạn là ai?”