26/09/2022 05:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mộng Đạm Tiên đề từ thập thủ kỳ 08 - Khổ linh lạc
夢淡仙題詞十首其八一苦零落

Tác giả: Thanh Tâm tài nhân - 青心才人

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/03/2020 15:09

 

Nguyên tác

苦零落,一身無處著。
落花辭樹自東西,
孤燕失巢繞簾幙。
繞簾幙,苦零落。

Phiên âm

Khổ linh lạc, nhất thân vô xứ trước.
Lạc hoa từ thụ tự đông tây,
Cô yến thất sào nhiễu liêm mạc.
Nhiễu liêm mạc, khổ linh lạc.

Bản dịch của Nguyễn Vô Cùng

Khổ luân lạc, một thân bao ghềnh thác
Lá hoa rơi rụng gió muôn chiều
Chiếc nhạn mất bầy bay ngơ ngác
Bay ngơ ngác, khổ luân lạc

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thanh Tâm tài nhân » Mộng Đạm Tiên đề từ thập thủ kỳ 08 - Khổ linh lạc