11/04/2021 15:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tấm bia trước mộ

Tác giả: Bích Khê - Lê Quang Lương

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 06/04/2006 17:52

 

(Người hỡi nghìn năm người chửa chết
Trong bài thơ đẹp khóc giai nhân)

Hãy khép trong đau để ước mơ,
Để yêu lờ lặng những trang thơ,
Để chôn tất cả hờn vô hạn,
Sâu hóm trong đây huyệt chữ mờ.

Huyệt chữ bằng tinh vạn thước sâu:
Mồ người thi sĩ rất đa sầu!
Mồ người mỹ nữ xuân mười bốn!
Hai đứa bên nhau quấn lấy nhau.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bích Khê » Tấm bia trước mộ