12/08/2022 09:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân nhật giang thôn kỳ 1
春日江村其一

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 24/01/2010 22:14

 

Nguyên tác

農務村村急,
春流岸岸深。
乾坤萬里眼,
時序百年心。
茅屋還堪賦,
桃源自可尋。
艱難賤生理,
飄泊到如今。

Phiên âm

Nông vụ thôn thôn cấp,
Xuân lưu ngạn ngạn thâm.
Càn khôn vạn lý nhãn,
Thì tự bách niên tâm.
Mao ốc hoàn kham phú,
Đào nguyên tự khả tầm.
Gian nan tiện sinh lý,
Phiêu bạc đáo như câm (kim).

Dịch nghĩa

Ngày vào vụ nên xóm xóm bận rộn,
Dòng nước xuân chảy, bờ xa tít tắp.
Trong trời đất này, có thể đưa mắt nhìn tới vạn dặm,
Thời vụ cho trồng trọt là mối quan tâm suốt đời người.
Nóc nhà tranh vừa vặn đủ đóng thuế,
Nơi đây ta có thể coi là tự tìm thấy Nguồn Đào vậy.
Trước kia đã vì miếng ăn đã gặp khó khăn,
Trôi nổi ngày nay đến chỗ này.

Bản dịch của Nhượng Tống

Bờ bờ sông xoáy lở
Xóm xóm ruộng đương cày
Muôn dặm nhìn trời đất
Trăm năm uổng tháng ngày
Nguồn Đào nào cảnh đẹp?
Mái cỏ gợi thơ hay
Sinh kế lòng không thiết
Long đong mãi đến rày
(Năm 765)
Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Xuân nhật giang thôn kỳ 1