27/11/2020 16:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đệ lục hồi

Tác giả: Trần Bích San - 陳碧珊

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Hà Như vào 03/06/2014 12:51

 

Xưng xuất điều đâu buộc tự nhiên
Duyên ai chua xót bạc ai đền
Đắn đo khách đợi còn mua ngọc
Qui liệu người đâu phút được tiền
Mấy kẻ tham hồng hay tiếc lục
Khó gì đổi trắng mấy thay đen
Nghìn vàng thân thiết ba trăm lạng
Ngã giá mà xem thực cũng hèn
Hà Như phiên âm từ nguyên bản chữ Nôm ký hiệu AB.412.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Bích San » Đệ lục hồi