07/12/2021 23:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ xá đệ “Tích hoa tuyệt cú”
和舍弟惜花絕句

Tác giả: Lã Ôn - 呂溫

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/03/2014 17:37

 

Nguyên tác

去年無花看,
今年未看花。
更聞飄落盡,
走馬向誰家?

Phiên âm

Khứ niên vô hoa khán,
Kim niên vị khán hoa[1].
Cánh văn phiêu lạc tận[2],
Tẩu mã hướng thuỳ gia[3]?

Dịch nghĩa

Năm ngoài không có hoa mà thấy,
Năm nay chưa thấy hoa.
Lại nghe nói hoa đã rụng hết,
Biết đi ngựa về nhà ai bây giờ?

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đi sứ ngoài không hoa năm ngoái
Năm nay về cũng lại không hoa
Nghe hoa rụng khắp gần xa
Bây giờ đi ngựa về nhà ai đây?
Tác giả làm bài này trên đường đi sứ Thổ Phồn trở về, mượn hoa ngụ ý người. Ông ở trong nhóm 10 đại thần cấp tiến, mong cải cách triều đình cho dân hạnh phúc hơn.

[1] Ngụ ý chưa gặp ai trong số 10 chiến hữu.
[2] Ngụ ý cải cách thất bại, chiến hữu bị đi đày hết.
[3] Ngụ ý về tới kinh đô, ông sẽ bị đày đi nơi đâu?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lã Ôn » Hoạ xá đệ “Tích hoa tuyệt cú”